7272

7272

บริษัท หนองปิง ฟาร์ม จำกัด

หมู่ที่ 18 ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 7272


 

ประธานกลุ่ม   

นายเวช กองกุล


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ