9077

9077

แปลงใหญ่ทั่วไป(ถั่วลิสง)

หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 9077


ประธานกลุ่ม   

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ