7302

7302

แปลงใหญ่ทั่วไป(เห็ด)

หมู่15 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 7302


ประธานกลุ่ม   

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ