9611

9611

บริษัท วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าวบ้านโคกล่าม หมู่ 10 จำกัด

หมู่ที่ 10 ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 9611


ประธานกลุ่ม   

นางคนธร ใจสว่าง

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ