9607

9607

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ทั่วไป ข้าว หมู่ 1 แวงน้อย

หมู่ที่ 1 ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 9607


ประธานกลุ่ม   

นายวันทอง ชัยช่วย


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ