9586

9586

บริษัท วังแสงใต้พืชผล จำกัด

หมู่ที่ 1 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 9586


ประธานกลุ่ม   

นายพิทักษ์ สะหาย

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ