9041

9041

บริษัท วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าวบ้านโนนสะอาด จำกัด

หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 9041


ประธานกลุ่ม   

นายชาญชัย สืบประยูธ

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ