9040

9040

บริษัท วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว) จำกัด

หมู่ที่ 6 ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 9040


ประธานกลุ่ม   

นายธนกฤต อภัยบัณฑิกูล

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ