9037

9037

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปลงใหญ่ข้าวบ้านหนองหว้า 15 หมู่ 4

หมู่ที่ 4 ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 9037


ประธานกลุ่ม   

นายทองดี ภูมิทัศน์

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ