9033

9033

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปลงใหญ่ข้าวบ้านหนองแวงแอก 105 หมู่ 4

หมู่ที่ 4 ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 9033


ประธานกลุ่ม   

นายบุญจันทร์ เมรินทร์

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ