9032

9032

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปลงใหญ่ข้าวบ้านชาดอำนวย 4 หมู่ 11

หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 9032


ประธานกลุ่ม   

นางสุวนี สุวรรณคำ

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ