7265

7265

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสาหกิจชุมชนข้าวแปลงใหญ่โนนคอม

หมู่ที่ 8 ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 7265


ประธานกลุ่ม   

นายกฤษณ์ เครือเค้

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ