7264

7264

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปลงใหญ่ข้าวบ้านหนองโจด 118 หมู่ 5

หมู่ที่ 5 ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 7264


ประธานกลุ่ม   

นายทองไพร ชัยพันธ์

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ