7263

7263

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปลงใหญ่ข้าว บ้านฮ่องแซง 57 หมู่ที่ 7

หมู่ที่ 7 ตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 7263


ประธานกลุ่ม   

นายมนัส วงศ์กัณหา

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ