7262

7262

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปลงใหญ่ข้าว บ้านหัวทุ่ง 170 หมู่ที่ 1

หมู่ที่ 1 ตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 7262


ประธานกลุ่ม   

นายอนุวัตน์ เหง่าแก้ว

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ