7082

7082

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปลงใหญ่ข้าว บ้านโคกกุง 102 หมู่ที่ 11

หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 7082


ประธานกลุ่ม   

นายประชา กดนอก

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ