7080

7080

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปลงใหญ่ข้าว บ้านหันน้อย 156 หมู่ที่ 10

หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 7080


ประธานกลุ่ม   

นายสุรศักดิ์ ชัยปรัชญาวงค์

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ