7066

7066

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปลงใหญ่ข้าวบ้านหนองแวงนางเบ้า 225 หมู่ 1

หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแวงนางเบ้า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 7066


ประธานกลุ่ม   

นายณรงค์ นาชิน

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ