7065

7065

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปลงใหญ่ข้าว บ้านโนนชาด 141 หมู่ที่ 6

หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 7065


ประธานกลุ่ม   

นายปรัชญา ภูโสภา

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ