7063

7063

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปลงใหญ่ข้าว บ้านหนองแปน 8 หมู่ที่ 4

หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 7063


ประธานกลุ่ม   

นายสมส่วน กรวดนอก

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ