7061

7061

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปลงใหญ่ข้าวบ้านโคกล่าม 104 หมู่ 3

หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 7061


ประธานกลุ่ม   

นางจันทร์หอม แวดไธสง

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ