7057

7057

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปลงใหญ่ข้าว บ้านบูรณะ 64 หมู่ที่ 8

หมู่ที่ 8 ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 7057


ประธานกลุ่ม   

นายคำพันธ์ ม่วงทา

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ