7054

7054

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปลงใหญ่ข้าว บ้านโสกนกเต็นพัฒนา 61 หมู่ที่ 10

หมู่ที่ 10 ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 7054


ประธานกลุ่ม   

นายบัญจบ ศรีษะ

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ