7053

7053

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาข้าวแปลงใหญ่บ้านโคกล่าม 2021

หมู่ที่ 4 ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 7053


ประธานกลุ่ม   

นายสายตา ยุราศรี

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ