7049

7049

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปลงใหญ่ข้าว บ้านศรีรุ่งเรือง 160 หมู่ที่ 11

หมู่ที่ 11 ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 1761


ประธานกลุ่ม   

นางสมเพียร สุดหนองบัว

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ