7034

7034

ห้างหุ่นส่วนจำกัด แปลงใหญ่ข้าวบ้านหนองดู่ 209 หมู่ 9

หมู่ที่ 9 ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 7034


ประธานกลุ่ม   

นายคำตัก เทพศิลา

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ