7031

7031

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปลงใหญ่ข้าว บ้านหนองบั่ว 262 หมู่ที่ 3

หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 7031


ประธานกลุ่ม   

นายเคน บุตรฉิม

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ