7030

7030

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปลงใหญ่ข้าวบ้านเพ็กใหญ่พัฒนา 199 หมู่ 11

หมู่ที่ 11 ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 7030


ประธานกลุ่ม   

นายมนตรี ศรีอัครวิเนต

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ