7028

7028

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปลงใหญ่ข้าวบ้านทุ่งแค 184 หมู่ 9

หมู่ที่ 9 ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 7028


ประธานกลุ่ม   

นายอภิวัฒน์ ประเสริฐศิลป์

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ