7023

7023

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปลงใหญ่ข้าวทั่วไปบ้านหนองแวง 9 หมู่ 3

หมู่ที่ 3 ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 7023


ประธานกลุ่ม   

นายสมบูรณ์ เพียธานี

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ