7020

7020

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปลงใหญ่ข้าว บ้านหนองบั่ว 5 หมู่ที่ 2

หมู่ที่ 2 ตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 7020


ประธานกลุ่ม   

นายนพดล ประทุมมา

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ