6977

6977

บริษัท นาแปลงใหญ่หนองปลาหมอ จำกัด

หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 6977


ประธานกลุ่ม   

นางคำพอง วงษ์คำ

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ