6973

6973

บริษัท แปลงใหญ่ข้าวบ้านหนองขี้เห็นหมู่ 6 จำกัด

หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 6973


ประธานกลุ่ม   

นายนิธิกร บุญสิงห์

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ