6972

6972

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข้างรวงทอง ม.2 โนนศิลา

หมู่ที่ 2 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 6972


ประธานกลุ่ม   

นายมิ่งเมือง สีสานอก

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ