6914

6914

บริษัท ดี เค ไรซ์ จำกัด

หมู่ที่ 10 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 6914


ประธานกลุ่ม   

นายตะวัน มูลฉวี

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ