6913

6913

บริษัท เค เอ็น รวงทอง จำกัด

หมู่ที่ 4 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 6913


ประธานกลุ่ม   

นางเบญจพร คำอ่อนดี

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

<

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ