6882

6882

บริษัท หนองยายเกลี้ยงจักรกลทางการเกษตร จำกัด

หมู่ที่ 5 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 6882


ประธานกลุ่ม   

นายสายฝน ศรีชู

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ