6816

6816

บริษัท นาหนองทุ่มการเกษตร จำกัด

หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 6816


ประธานกลุ่ม   

นางสาวจันวันเพ็ญ ไกรดำ

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ