2927

2927

บริษัท ดอนหันรุ่งเรืองการเกษตร จำกัด

หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 2927


ประธานกลุ่ม   

นายบุญเท สินโพธิ์

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ