2644

2644

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปลงใหญ่ข้าวโคกสำราญ

หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 2644


ประธานกลุ่ม   

นายตีบ สิงห์ดำ

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ