2388

2388

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปลงใหญ่ข้าวบ้านโนนตะโก 9 หมู่ 4

หมู่ที่ 4 ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 2388


ประธานกลุ่ม   

นายสมใจ ทิ้งโคตร

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ