2349

2349

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปลงใหญ่ข้าว บ้านหนองเรือ 46 หมู่ที่ 7

หมู่ที่ 7 ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 2349


ประธานกลุ่ม   

นายวัลลภ ยาตา

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ