2347

2347

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปลงใหญ่ข้าว บ้านโสกนกเต็น 43 หมู่ที่ 1

หมู่ที่ 1 ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 2347


ประธานกลุ่ม   

นายทองพูล มงคงเคหา  

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ