1764

1764

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาแปลงใหญ่บ้านทุ่ม

หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 1764


ประธานกลุ่ม   

นายอภิโชค ทัพซ้าย

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ