1755

1755

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลุ่มนาแปลงใหญ่ ข้าว บ้านผือ หมู่ 19

หมู่ที่ 19 ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 1755


ประธานกลุ่ม   

นายบุญส่ง ฉัตรดงบุรี  

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ