1753

1753

บริษัท แปลงใหญ่ข้าวบ้านห้วยเเคน จำกัด

หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 1753


ประธานกลุ่ม   

นายสุรีย์ จองทอง

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ