1752

1752

บริษัท วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าวบ้านลานหมู่ 6 จำกัด

หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 1752


ประธานกลุ่ม   

นางสาวอนุศรี เงาะเศษ

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ