ผลการพิจารณา โครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯขอนแก่น ปี2564

ผลการพิจารณา โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564