ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

แจ้งประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดจังหวัดขอนแก่น