9046

9046

บริษัท วิสาหกิจชุมชน แปลงใหญ่ วังเพิ่ม จำกัด

หมู่ที่ 10 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 9046


ประธานกลุ่ม   

นายอรุพร คำลอย


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ